تماس با ما        پایگاه مقالات مفید        صفحه اصلی سایت  


 مقالات تصفیه آب :


13
-استانداردهای خروجی فاضلاب

استانداردهاي خروجي فاضلاب
( به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از الودگي آب )

مقدمه و تعارف
اين استاندارد به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده (3) همين آيين نامه و با همكاري وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، نيرو ، صنايع ، معدن و فلزات ، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط تهيه و تدوين گرديده است .
در اين استانداد تعارف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي باشند .

 آب سطحي : عبارت است از آبهاي فصلي يا دائمي ، درياچه ها طبيعي يا مصنوعي و تالابها .
 چاه جاذب : عبارت است از حفر ه يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.
 ترانشه جذبي : عبارت است از مجموعه اي از كانال هاي افقي كه فاضلاب به منطور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستابي حدالقل 3 متر باشد .
كنار گذر : كانالي است كه فاضلاب در بدون عبود از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن به بخش ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند .
نمونه مركب : عبارت است از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هائي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعت تهيه شده اند .

ملاحظات  كلي
1.تخليه فاضلابها بايد بر اساس استاندار هايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است .
2.مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليد را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردهاي تصفيه نمايد .
3.اندازه گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد .
4.اندازه گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد . در سيستم هائي كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود .
5.لجن و يا ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهائي اين مواد نبايد موجب آلودگي محلی گردد.
6.فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذيرنده گردد كه حداكثر اختلاط صورت گيرد .
7.فاضلاب خروجي نبايستي داري بوي نامطبوع بوده و حاوي كف واجسام شناور باشد .
8.رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محلي تخليه را به طور محسوس تغيير دهد .
9.روش هاي سنجش پارامترهاي آلوده كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتا ب خواهد بود .
10.استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيري چاهها و يا ترانشه هاي جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا ترانشه از سطح آبهاي زير زميني كمتر از 3 متر مي باشد ممنوع است .
11.ضمن رعايت استاندادهاي مربوطه خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغيير دهد

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با هدف استانداردسازی اتصال تاسیسات فاضلاب داخل ساختمان به شبکه فاضلاب شهر تهران، امضا شد.

اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های آب و فاضلاب، اتصال تاسیسات فاضلاب داخل ساختمان مشترکان به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری در محل سیفون با رعایت تمامی استانداردها و نکات فنی، بر عهده مشترکان است.
وی افزود: در مواردی مشاهده شده که به دلیل انتخاب پیمانکاران غیرمتخصص توسط مشترکان و عدم رعایت نکات فنی، مشکلات بسیاری برای شهروندان از قبیل پس‌زدگی فاضلاب به منازل به دلیل رعایت نکردن شیب لوله‌گذاری، نشست‌ زمین به دلیل نبود تراکم مناسب خاک، نشت فاضلاب از لوله به دلیل نبودآب‌بندی صحیح، شکستگی لوله‌ها و اتصالات به دلیل کیفیت پایین آن‌ها،دریافت مبالغ بالا و غیرواقعی از مردم برای اجرای کار و دسترسی نداشتن به پیمانکاران و پاسخگو نبودن آنها پس از اتمام کار به وجود آمده است.

اتصال تاسیسات فاضلاب داخل ساختمان توسط مهندسان ناظر عضو سازمان

وی اظهار داشت: به منظور رفع این مشکلات و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی بین نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان ، تفاهم‌نامه یادشده تنظیم شد که بر اساس آن، اتصال تاسیسات فاضلاب داخل ساختمان به شبکه فاضلاب شهری توسط مجریان دارای صلاحیت مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام و نظارت برای حسن انجام کار مجریان نیز توسط مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی انجام خواهد شد.

خلاصه :
كاليبره نبودن تجهيزات آزمايشگاهي از جمله مشكلاتي است كه اكثر مديران و كاربران آزمايشگاه ها با آن مواجه هستند. استفاده مكرر، حوادث ناخواسته و در برخي مواقع عدم رعايت استاندارد هاي لازم مي تواند باعث پايين آمدن ميزان صحت نتايج آزمايش ها گردد. لذا لازم است تمهيداتي انديشيده شود كه تجهيزات آزمايشگاهي همواره كاليبره بوده و نتايج آن قابل اطمينان باشد. تجهيزات مراكز آزمايشگاهي مرتبط با نانو به دليل نياز به حساسيت و دقت بالا احتياج به كاليبره كردن دستگاه ها مطابق با استانداردهاي بين المللي دارند. داشتن استاندارد ISO17025 مي تواند تا حدود زيادي بستر لازم براي حل مشكل كاليبراسيون را فراهم سازد. از اين رو آزمايشگاه هاي مرتبط با نانو با اخذ اين استاندارد خواهند توانست از كاليبره بودن تجهيزات خود اطمينان حاصل نموده و اعتبار لازم براي همكاري با مراكز بين المللي را بدست آورند.

مقدمه:
استاندارد ایزو 17025- الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کاليبراسيون-ISO/IEC 17025
در این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین میشود. این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.

این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلا شامل آزمایشگاههای شخص اول، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاههایی است که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل میدهد.

این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاهها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد.هرگاه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت مذکور در این استاندارد، از قبیل نمونه برداری و طراحی و ابداع روشهای جدید راانجام نمی دهد، الزامات مذکور در بندهای مربوط به این فعالیتها اعمال نمی شود.

 لینک دانلود :روش نمونه برداری آب
لینک دانلود :ویژگیها و روشهای آزمون آب برای مصارف آزمایشگاهی
لینک دانلود اندازه‌گیری آب به روش کارل فیشرودین استارک
لینک دانلود روشهای آزمون آب أشامیدنی
لینک دانلودویژگیهای آب آشامیدنی
لینک
دانلود ویژگیهای بیولوژیکی و حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی آب آشامیدنی


 


منبع خبر :
http://www.pezeshk.us/?p=24055


    

 

دستگاه تصفیه آب خانگی تصفیه آب به روش اسمز معکوس تصفیه آب به روش استفاده از لامپ UV تصفیه آب به روش فیلتراسیون انتخاب یک دستگاه مناسب نگهداری از دستگاه تصفیه آب خانگی